Aktualności

Powrót do listy

Zakończenie roku szkolnego 2019/2020  

2020-06-30

Jak dobrze wiecie rozdanie świadectw odbyło się na pilskim "Wyspiarzu".
Po przywitaniu przez Panią dyrektor Katarzynę Nurską, nastąpiło rozdanie świadectw i listów gratulacyjnych dla rodziców. Potem w rozgrywkach Omnibusa z przedmiotów ogólnokształcących i sportowych najlepsza okazała się klasa 1 PA. Nagrody z Omnibusa ufundowane były przez Radę Rodziców. Dodatkowo, każdy nasz uczeń otrzymał upominek również od Rady Rodziców. A na koniec życzenia miłych i przyjemnych wakacji.


Godło RP