TEB Opole

Aktualności

Powrót do listy

"KURS MASAŻU"  

2014-08-04

Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego TEB Edukacja w Opolu realizuje na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu usługę szkoleniową pn."Kurs masażu" w wymiarze 100 godzin dla 1 uczestnika w terminie od 12.08-12.09.2014 r.

Szkolenie odbywa się w ramach Projektu systemowego z komponentem ponadnarodowym pn." Wsparcie kompetencji na starcie"realizowanego przez WUP w Opolu w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

www.kompetencje.wup.opole.pl


Godło RP