Plany zajęć

A. Niepubliczna Szkoła Policealna TEB Edukacja w Nowym Sączu - terminy zjazdów  w roku szkolnym 2022/23, w semestrze jesiennym.

1. Kierunki zaoczne (zajęcia co 2 tygodnie)
 2. Kierunki stacjonarne (weekendowe)

3. Kierunki dzienne (weekendowe)


Szczegółowy plan zajęć dla słuchaczy Niepublicznej Szkoły Policealnej TEB Edukacja w Nowym Sączu  będzie dostępny w e-dzienniku przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych.

 B. TEB Edukacja Studium Kształcenia Praktycznego w Nowym Sączu - harmonogram zajęć w roku szkolnym 2022/23


Technikum TEB Edulacja:


Godło RP