TEB Nowy Sącz

Aktualności

Powrót do listy

Zawód wart przeAnalizowania  

2016-04-08

Technik analityk w Technikum TEB Edukacja


Kontrolowane wybuchy, praca z dowodami zbrodni, ustalanie czy woda jest zdatna do picia, wykrywanie nieznanych substancji - takie umiejętności w osobie jednego specjalisty po czterech latach kształcenia to tylko początek. Technik analityk z zakresu analizy biochemicznej i środowiskowej potrafi o wiele więcej.

Wakacje. Dzieci kopią piłkę, bawią się lalkami a ty wolisz uzupełniać olej w silniku z tatą, odmierzać miarki ze składnikami tajemniczej mikstury babci, przelewać kolorowe napoje ze szklanki do szklanki i z wypiekami na twarzy sprawdzać jaki kolor powstanie w efekcie twoich eksperymentów. Język polski jest ci kulą u nogi a nauka historii to syzyfowa praca. Jesteś w gimnazjum i przed Tobą wielkie decyzje – jest dla ciebie idealne rozwiązanie.

Przygoda wzywa

Analizy i doświadczenia chemiczne, kontrolowanie jakości produktów, określanie składu ilościowego i jakościowego badanego materiału, praca w terenie przy pobieraniu próbek powietrza, wody czy gleby przeznaczonej do badań, to tylko wybrane zadania, które wykonuje w swej codziennej pracy technik analityk. Ten zawód wymaga dokładności, staranności i cierpliwości. Technik analityk pracuje zarówno samodzielnie, jak i w zespole. Jest współczesnym poszukiwaczem przygód, jednak w odróżnieniu od Indiany Jones’a nie musi daleko podróżować. Wyzwania, kontrolowane ryzyko i emocje są pod ręką.

Analityk pilnie poszukiwany

Technik analityk znajduje zatrudnienie przede wszystkim w laboratoriach: spożywczych, materiałowych, kryminalistycznych i naukowo- badawczych czy przemysłowych, stacjach sanitarno-epidemiologicznych, stacjach uzdatniania wody. Osoby z dyplomem technika analityka mogą pracować także w laboratoriach, które wykonują analizy i badania dla różnych sektorów przemysłu np. rolniczego, budowlanego, farmaceutycznego czy petrochemicznego. Przepisy krajowe, a także prawo unijne nakładają na firmy i instytucje liczne wymagania z zakresu jakości produktów. Aby spełniać te normy, przedsiębiorstwa potrzebują analityków, którzy m.in. kontrolują jakość ich produktów lub materiałów używanych do produkcji zarówno w fazie przygotowawczej jak i po wprowadzeniu produktu na rynek.

I zawód i matura

Absolwenci gimnazjów coraz chętniej wybierają technika. Obecnie w Polsce w technikach uczy się ponad 500 tys. uczniów, w Małopolsce jest ich ok. 50 tys. Tego typu szkoły ponadgimnazjalne są coraz bardziej popularne ze względu na to, że łączą w sobie tzw. dualność kształcenia, czyli praktyczną naukę zawodu oraz przygotowanie do matury i możliwość podjęcia studiów.  Kończąc technikum absolwenci mają w ręku konkretny zawód – zdany egzamin państwowy potwierdzający kwalifikacje zawodowe. - Uczniowie samodzielnie dokonują analiz i przeprowadzają doświadczenia w doskonale wyposażonych laboratoriach. Świetnie przygotowana kadra nauczycieli i możliwość pracy na nowoczesnym sprzęcie w małych grupach sprawia, że uczniowie bez problemu uczą się jak obsługiwać sprzęt laboratoryjny, urządzenia pomiarowe, dowiadują się jak obchodzić się z  odczynnikami chemicznymi do wykonania analiz, a zdawalność egzaminów zawodowych w tym  momencie wynosi 100 procent – mówi z dumą Barbara Dyrek, nauczyciel przedmiotów zawodowych: chemii analitycznej i analityki chemicznej w TEB Edukacja w Nowym Sączu.
W zakresie kształcenia praktycznego w zawodzie technika analityka współpracujemy m.in. Sądeckimi Wodociągami, firmą Konspol, Carbon, Sądeckim Szpitalem Specjalistycznym czy Okręgową Spółdzielnią Mleczarska. Są to miejsca, gdzie absolwenci naszego Technikum mogą znaleźć zatrudnienie – dodaje Barbara Dyrek.

Warte przeANALIZOWANIA

Zawód technika analityka kusi szczególnie tych, którzy lubią chemię i biologię, ale nie chcą uczyć się w liceum. Ciągnie ich do wiedzy praktycznej, a nie tylko teoretycznej.  - W czasie zajęć uczymy się metod i technik rozpoznawania różnych substancji i posługiwania się sprzętem laboratoryjnym. Najciekawsze są zajęcia praktyczne w laboratorium szkolnym oraz praktyki zawodowe u pracodawców. To dobre przygotowanie zarówno do pracy jak i studiów wyższych – mówi Monika Karwala, uczennica III klasy Technikum TEB Edukacja.

W przyszłości praca na takim stanowisku odsłania tajemnicę otaczającego świata i rozwija świadomość procesów zachodzących wokoło. Biały fartuch technika analityka to atrakcyjny wizerunek. Ale w tej profesji tkwi także pasja i ciekawe wyzwania zawodowe.


Godło RP