TEB Nowy Sącz

Aktualności

Powrót do listy

Wybory samorządu szkolnego! Debata wyborcza!  

2015-11-03

Od kilku dni w naszej szkole emocje sięgały zenitu. To za sprawą wyborów do Samorządu Uczniowskiego.

            Każda klasa spośród swoich członków typowała po dwóch kandydatów: dziewczynę i chłopca:

- klasa I: Kinga Respekta, Patryk Szewczyk

- klasa II:  Weronika Wastag, Marcin Zoń

- klasa III: Monika Karwala, Tomasz Kocoń

- klasa IV: Adrianna Bochenek, Hubert Konstanty.

            3 listopada o godz. 12 pani Kasia Grekowicz poprowadziła debatę „Pod ostrzałem pytań”, która składała się z kilku etapów. Komitety wyborcze  wspierały swoich wybrańców transparentami, ulotkami oraz okrzykami.

Każdy kandydat musiał odpowiedzieć na 5 zasadniczych pytań na temat życia szkoły. Pytano m.in. o sposób na funkcjonowanie SU, czy i w jaki sposób nasza szkoła mogłaby włączyć się w pomoc wolontariacką i charytatywną, czy SU może współpracować z Radą Rodziców, czy działalność SU może działać bez ograniczeń.

Kolejnym etapem było wypełnienie propozycji kalendarza imprez szkolnych w poszczególnych miesiącach.

Ostatnim etapem była autopromocja kandydatów. Po debacie uczniowie naszej szkoły składali swoje głosy w urnie wyborczej.

Po zliczeniu głosów okazało się, iż Przewodniczącą SU została Adrianna Bochenek, jej zastępcą Tomasz Kocoń a sekretarzem Monika Karwala.

Wszystkim wygranym gratulujemy i życzymy owocnej pracy!


Godło RP