TEB Lublin

Aktualności

Powrót do listy

Kurs uzupełniający dla Opiekunów medycznych  

2021-01-22

Serdecznie zapraszamy do zapisów na kurs uzupełniający dla kierunku Opiekun medyczny z aktywizacją seniora.

Terminy kursu: 

  1. 26.01.2021 (wtorek) godz. 8:00, czas trwania: 10 godzin, liczba miejsc: 10
  2. 28.01.2021 (czwartek) godz. 10:00, czas trwania: 10 godzin, liczba miejsc: 10
  3. 30.01.2021 (sobota) godz. 8:00, czas trwania: 10 godzin, liczba miejsc: 10

Kurs obejmuje zagadnienia z zakresu: 

  • Utrzymania higieny i pielęgnacja skóry wokół niepowikłanej tracheostomii, gastrostomii, ileostomii, kolostomii oraz wykonanie wymiany worka stomijnego w przypadku stomii wydalniczej.

  • Karmienia osoby chorej i niesamodzielnej drogą doustną oraz dojelitową – przez zgłębnik lub gastrostomię, w tym PEG (percutaneous endoscopic gastrostomy) (metodą porcji). Zaburzeń połykania u osoby starszej i niesamodzielnej. Obliczania wskaźnika Masy Ciała – Body Mass Index (BMI). Wskaźnika whr. Problemu otyłości i niedożywienia.

  • Pomocy osobie chorej i niesamodzielnej w przyjmowaniu leków zleconych przez lekarza różnymi drogami (doustnie, przez skórę i na błony śluzowe), a w przypadku osób, które nie są w stanie samodzielnie przyjąć leku, również podanie go bezpośrednio do ust lub na skórę, bez naruszania powłok skórnych.

  • Wykorzystania glukometru celem oznaczenia stężenia glukozy we krwi osoby chorej i niesamodzielnej oraz dokumentowanie dokonania pomiaru.

  • Prowadzenia dobowej zbiórki moczu i bilansu płynów. Odwodnienia i obrzęków.

  • Prowadzenie trzydniowego dzienniczka mikcji oraz ustalenie schematu wydalania. Wdrażanie kontroli mikcji i defekacji.

 

Koszt kursu to 99 zł/os. (w cenę wliczone są materiały niezbędne do kursu)

Cena kursu wraz z podręcznikiem "Opiekun medyczny. Nowe umiejętności"Wydawnictwa EDICON wynosi 129 zł.


Zapisy prowadzi biuro rekrtuacji na ul. Kapucyńskiej 1-3.

Tel.: 81 460 39 60

E-mail: [email protected]


Godło RP