TEB Kielce

Aktualności

Powrót do listy

Organizacja nauki  

2020-11-10
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 05.11.2020 informuję, że od dnia 09.11.2020 do dnia 29.11.2020 zajęcia edukacyjne będą realizowane z wykorzystaniem metod
i technik kształcenia na odległość, czyli w naszym przypadku za pomocą MS Teams.
WYJĄTEK - w semestrach programowo najwyższych szkoły policealnej, w odniesieniu do uczniów, którzy przystępują do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń-luty 2021, dyrektor szkoły może zorganizować zajęcia praktyczne w miejscu ich prowadzenia w wybranych dniach tygodnia, w wymiarze nieprzekraczającym 10h tygodniowo.
Technik Masażysta semestr IV i Higienistka Stomatologiczna semestr IV zajęcia praktyczne będą realizowane w wymiarze 10h w soboty - odpowiednio w pracowni masażu i pracowni stomatologicznej.
Oczywiście obowiązuje Nas zachowanie reżimu sanitarnego:
  •  zasłanianie ust i nosa w trakcie trwania zajęć zarówno przez nauczycieli jak i uczniów
  • jeśli stosują Państwo maseczki jako ochronę, należy je kilka razy zmieniać w trakcie trwania zajęć
  • często myjemy i dezynfekujemy dłonie
  • często dezynfekujemy powierzchnie użytkowe

Karolina Rej - Dyrektor Szkoły


Godło RP