TEB Katowice

Egzaminy 2020-2021 - Technikum TEB Edukacja - Katowice

EGZAMINY ZAWODOWE TECHNIKUM TEB EDUKACJA KATOWICE

2020/2021

 

Osoby, które nie zdały egzaminu w sesji styczeń-luty 2021 do 8 kwietnia 2021 r. mogą złożyć deklarację przystąpienia do egzaminu na sesję czerwiec-lipiec 2021 w sekretariacie technikum, lub wysyłać wcześniej skan deklaracji na adres: technikum-katowice@teb-edukacja.pl.

Obowiązuje dotychczasowy wzór deklaracji.

 

->pobierz


 


‼️KOMUNIKAT DOTYCZĄCY MATUR ‼️

 

11 sierpnia od godz. 08:00 na stronie https://serwis.oke.jaworzno.pl/M20 zostaną zamieszczone wyniki egzaminu maturalnego dla każdego zdającego.
Obowiązują loginy i hasła przekazane w lutym bieżącego roku.
 

Świadectwa dojrzałości będą do odbioru w sekretariacie Technikum w dniu 11 sierpnia 2020 roku od godziny 12.00 do 16.00, natomiast w kolejnych dniach w godzinach pracy sekretariatu, czyli od godz. 11.00 do 15.00.

Absolwenci, którzy przystąpili do wszystkich egzaminów obowiązkowych oraz jednego dodatkowego, a nie zdali tylko jednego egzaminu z przedmiotu obowiązkowego, mają prawo przystąpienia do egzaminu w terminie poprawkowym: w dniu 8 września 2020r. (wtorek, godz. 14:00).
Egzaminy poprawkowe zostaną przeprowadzone w szkole, w której zdający przystąpił do egzaminu maturalnego w czerwcu br.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu w terminie poprawkowym jest złożenie do dyrektora technikum w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników tj. do 18 sierpnia br. Oświadczenia o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym.
Formularz Oświadczenia o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym dostępny w sekretariacie.

Egzamin w terminie poprawkowym NIE PODLEGA DODATKOWEJ OPŁACIE.
HARMONOGRAM EGZAMINÓW ZAWODOWYCH SESJA CZERWIEC/LIPIEC 2020

-> pobierzAKTUALNE WYTYCZNE DOTYCZĄCE EGZAMINÓW 2020

--> pobierz
HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO 2020

--> pobierz


 

INFORMACJA DLA UCZNIÓW TECHNIKUM


Informujemy, iż maksymalnie do dnia 31 marca 2020 roku należy przesłać na adres e-mail szkoły: katowice@teb.pl  deklaracje dotyczące egzaminów POPRAWKOWYCH zawodowych w sesji CZERWIEC 2020. 

Przypominamy także, iż z tytułu wycofania kas w oddziałach TEB opłatę za powtórne podejście do egzaminu zawodowego należy uregulować na konto z umowy dotyczącej nauki tytułem "egzamin CZERWIEC 2020". 

W momencie przesłania deklaracji należy także przesłać potwierdzenie uregulowania w/w opłaty.


 

 

HARMONOGRAM EGZAMINÓW ZAWODOWYCH styczeń 2020

->pobierz

Szczegółowy harmonogram egzaminów jest już dostępny przy gabinecie dyrektora (pok. 103).
Prosimy o zapoznanie z terminami i godzinami egzaminów zawodowych.

 

* informujemy, iż maksymalnie do dnia 9 września 2019 roku należy złożyć w sekretariacie technikum deklaracje dotyczące egzaminów zawodowych w sesji STYCZEŃ 2020

Przypominamy także, iż z tytułu wycofania kas w oddziałach TEB opłatę za powtórne podejście do egzaminu zawodowego należy uregulować na konto z umowy dotyczącej nauki tytułem "egzamin styczeń 2020". 

W momencie złożenia deklaracji należy złożyć także potwierdzenie uregulowania w/w opłaty.

 

 

DEKLARACJE DOTYCZĄCE POPRAWY EGZAMINÓW ZAWODOWYCH OSÓB, KTÓRE ICH NIE ZDAŁY W SESJI STYCZEŃ 2019 PROSIMY SKŁADAĆ DO DNIA 27.03.2019 DO SEKRETARIATU LUB DO PANA WICEDYREKTORA SZYMONA NAJDORY.

 

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM

-->pobierz


HARMONOGRAM PRÓBNYCH MATUR 2019

--> pobier

 

HARMONOGRAM EGZAMINÓW ZAWODOWYCH czerwiec 2019

rozpiska egzaminów dostępna przy gabinecie dyrektora - p. 103


Godło RP