TEB Gdańsk

Aktualności

Powrót do listy

EGZAMINY ZAWODOWE STYCZEŃ 2021  

EGZAMINY ZAWODOWE!

Informujemy, iż deklaracje przystąpienia do egzaminu zawodowego należy złożyć w terminie NIEPRZEKRACZALNYM do 15.09.2020

Jeżeli nie przystąpisz do egzaminu zawodowego, nie otrzymasz świadectwa ukończenia szkoły policealne! Dotyczy to kierunków: Asystentka Stomatologiczna, Technik Sterylizacji Medycznej, Technik Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

Druk deklaracji dostępny jest w sekretariacie szkoły, bądź w linku poniżej: 

Jeżeli zapisałeś się w roku 2019 lub później

Jeżeli zapisałeś się w latach 2017-2018


Godło RP