TEB Bielsko-Biała

Aktualności

Powrót do listy

Egzaminy Maturalne  

Harmonogram Matur 2021!

4.05.2021r. Język polski PP – godz. 9:00

5.05.2021r. Matematyka PP – godz. 9:00

6.05.2021r. Język angielski PP – godz. 9:00

13.05.2021r. Język niemiecki PP – godz. 14:00

7.05.2021r. Język angielski PR – godz. 9:00

10.05.2021r. Język polski PR – godz.9:00

11.05.2021r. Matematyka PR - godz. 9:00

11.05.2021r. WOS PR - godz. 14:00

13.05.2021r. Geografia PR – godz. 9:00

UWAGA!

Zdający powinien mieć na egzaminie z każdego przedmiotu długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi). Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem.
Przypominamt także o obowiązujących zasach bezpieczeństwa - maseczki. Przed wejściem do budynku zdających obowiązuje dezynfekcja rąk oraz maseczka zakrywająca nos i usta.

 

 

Godło RP