Wyniki

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w konkursie i zachęcili swoich znajomych do zapisu.

VOUCHER DO KINA

dla dwóch osób o wartości 50,00zł za zachęcenie do nauki w TEB Edukacja otrzymują:

  1. Marlena Cimander (2x voucher)
  2. Emilia Pawełek
  3. Emil Badach
  4. Aleksandra Kurowska
  5. Ewelina Fałdzińska
  6. Mariola Prus

Laureaci nagród zostaną powiadomieni o przyznaniu i terminie ich odbioru drogą mailową.


Godło RP