Wyniki

Nagrody będą udostępnione do pobrania w ekstranecie TEB Edukacja do dnia 28.02.2015 roku.

Uczestnicy zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną o dostępności bonu.

Bony można pobrać w ciągu trzech miesięcy od daty ich udostępnienia. Po tym okresie nagroda przepada.


Godło RP