Wyniki

Lista osób, które otrzymają nagrody zostanie opublikowana dnia 20.10.2014 roku. 

Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o przyznaniu i terminie odbioru nagrody drogą mailową.


Godło RP