Słuchacze i absolwenci o nas

Powrót do listy

Dominik Kowal - absolwent kierunku Technik informatyk  

Dzięki Biuru Karier działającym przy Szkole Informatyki i Internetu mogłem odbyć praktykę w firmie Komputronik SA. Miałem okazję pracować w centrali jednej z największych spółek informatycznych w Polsce, notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych.

Praktyka w dużym przedsiębiorstwie dała mi szansę poznać codzienną pracę Działu IT oraz wymagania stawiane przed pracownikami. Miesięczna praca umożliwiła mi sprawdzenie swojej dotychczasowej wiedzy w praktyce, dzięki czemu wiem jakie umiejętno*ci wymagane od profesjonalnego informatyka muszę jeszcze zdobyć.


Godło RP