Artykuły

Powrót do listy

Uniknąć falstartu kariery  

Pojawienie się szkół policealnych i oferowanych przez nie Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych było znacznym ułatwieniem dla tych, którzy chcieli szybko zdobyć pierwszy lub nowy zawód i rozpocząć karierę bez konieczności wieloletnich studiów. Niestety, niektóre z popularnych zawodów są dostępne w tej formie jeszcze tylko dla [tych]osób, które rozpoczną naukę podczas aktualnego semestru zimowego. Spóźnialscy będą zawiedzeni: będą musieli zdobywać kwalifikacje w trybie studiów wyższych, gdzie nauka będzie trwała co najmniej rok dłużej. Przesunięcie swojego zawodowego debiutu o taki okres czasu to falstart? 

Obrać właściwy kierunek

Wybierając zawód, który powinien zagwarantować stabilność finansową na lata, warto wziąć pod uwagę dłuższą perspektywę opłacalności danej profesji. Należy przy tym pamiętać, że kluczowym czynnikiem jest czas, potrzebny do uzyskania kwalifikacji do wykonywania zawodu. Wyborem, który spełnia oba te kryteria, byłyby zawody dietetyka lub ratownika medycznego, o ile osoby zainteresowane ich zdobyciem podjęłyby stosowne działania już dziś.

Sprzyjające okoliczności

Polacy co roku wydają coraz więcej pieniędzy na ochronę zdrowia, jak i na szeroko rozumiane "usługi wellness". Tendencja ta będzie się nasilała jeszcze przez lata, a wciąż otwierane nowe poradnie, gabinety i przychodnie są tego najlepszym dowodem. Nie dla każdego reprezentanta sektora usług medycznych szanse są jednakowe. Najwyższe zarobki mogą przypaść w udziale specjalistom z zawodów styku medycyny i branży wellness - m.in. dietetykom, zwłaszcza tym, którzy będą pracować jako asystenci znanych i zamożnych osób. Z kolei osoby oczekujące gwarancji stabilności zatrudnienia powinny zainteresować się profesją ratownika medycznego. Tam bowiem, ze względu na szczególny charakter odpowiedzialności (bezpośrednie ratowanie życia osób poszkodowanych w wypadkach, katastrofach, klęskach żywiołowych, itd.), nie ma mowy o dużej rotacji, sztucznym odmładzaniu personelu czy cięciu kosztów zatrudnienia.

Elastyczność

Zaletą obu wymienionych wyżej zawodów jest ich elastyczność. Są one odpowiednie dla osób, które nie mają ochoty się przekwalifikowywać i dokształcać, ale są też świetnym rozwiązaniem dla tych, którzy dysponując doświadczeniem z innych dziedzin, chcieliby je twórczo wykorzystać.

Dietetyk ma do dyspozycji bardzo wiele potencjalnych miejsc pracy, podobnie jak i jego działalność może prowadzić działalność w różnym charakterze. Może podjąć zatrudnienie w placówkach żywienia zbiorowego, obiektach hotelowych i wypoczynkowych, w firmach produkujących żywność, w klubach sportowych, w profesjonalnych przychodniach żywieniowych; działać jako doradca osób prywatnych lub również jako publicysta. Specyfika pracy w tych miejscach jest różna, stąd niezależnie od indywidualnych preferencji absolwent kierunku może liczyć na to, że znajdzie firmę i formę zatrudnienia, która w pełni będzie odpowiadać jego potrzebom i możliwościom. Wszelkie wcześniejsze doświadczenia, związane z wiedzą medyczną, sportem czy rekreacją, są w tej branży niekwestionowanym atutem.

Ratownik medyczny z kolei jest idealnym wyborem dla osób, które pracują w służbach mundurowych lub chciałyby robić to w późniejszym okresie. Policjanci, strażacy czy żołnierze są ważnym ogniwem systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego. Dla nich nauka ratownictwa medycznego będzie jedynie rozwinięciem i formalnym potwierdzeniem posiadanych kompetencji i wiedzy z zakresu ochrony życia i zdrowia. Jednocześnie doświadczenie w pracy w służbach i umiejętność pracy w stresie są dla pracodawców kluczowym kryterium rekrutacji. Osoby, które po przejściu na emeryturę poszukują za nowym miejscem pracy, zyskują zatem możliwość efektywnego wykorzystania swojego potencjału, nabytej wiedzy i umiejętności. Ci zaś, którzy chcieliby wstąpić w szeregi służb za kilka lat, mogą liczyć na lepsze warunki startowe i płacowe, ponieważ założenia strategiczne resortów zakładają systematyczne zwiększanie liczby szkoleń i kursów, zmierzających do przekazywania funkcjonariuszom kompetencji, właściwych ratownikowi medycznemu.

Nie stracić roku

Rynkowe zapotrzebowanie na przedstawicieli obu zawodów jest znaczące, niemniej jednak łatwo przewidzieć, że największe profity mogą osiągnąć osoby, które szybko zdobędą uprawnienia. Im później kandydaci zdecydują się na podjęcie koniecznej nauki, tym bardziej będą oni musieli konkurować z tymi, którzy wykażą się choćby minimalną przewagę doświadczenia. Ci, którzy już teraz nie zdecydują się zapisać się na te kierunki w systemie szkolnictwa policealnego, stracą rok, bowiem później nauka będzie możliwa tylko w systemie studiów licencjackich i będzie trwała dłużej o 2 semestry. Każdy rok - z kolei - oznacza "wejście na rynek" kilku-kilkunastu tysięcy nowych specjalistów.

Warto także zastanowić się nad programem nauczania w obu przypadkach: szkoły policealne ściśle współpracują z potencjalnymi pracodawcami i ponad czasu nauki stanowią zajęcia praktyczne. W chwili obecnej trudno powiedzieć, jak wydłużenie czasu nauki wpłynie na jakość praktycznego przygotowania absolwentów studiów licencjackich tych kierunków. Rozwój branży i badania, dotyczące wysokości zarobków, wskazują na to, że dotychczasowa, krótsza forma nauki ze zwiększonym naciskiem [położonym] na praktykę zawodową, została bardzo dobrze przyjęta przez pracodawców i klientów.

Wiarygodny partner

Wybierając szkołę policealną, warto zwrócić uwagę na reputację i doświadczenie placówki edukacyjnej. Sieć TEB Edukacja to krajowy lider edukacji medycznej. Oddziały wszystkich szkół wyposażone są w najwyższej klasy sprzęt, a wykwalifikowana kadra pedagogiczna składa się zarówno z profesjonalistów w określonym zawodzie, legitymujących się wieloletnim doświadczeniem, jak i znakomitych wykładowców przedmiotów teoretycznych. Kilkanaście lat współpracy z pracodawcami i dziesiątki tysięcy absolwentów, usatysfakcjonowanych jakością nauczania są gwarancją Twojego sukcesu. Nie zwlekaj, już dziś skontaktuj się z najbliższą szkołą TEB Edukacja i skorzystaj z ostatniej szansy na wymarzony zawód!

TB


Godło RP