Artykuły

Powrót do listy

Praktyk poszukiwany  

Jak pracodawcy spostrzegają obecne trendy na rynku pracy, kiedy pojawia się na nim znacznie więcej osób po studiach niż po szkołach szkolnictwa zawodowego?

- Studia dają dobrą podstawę teoretyczną i wiedzę ogólną, ale niewiele kierunków studiów przygotowuje do wykonywania konkretnego zawodu i daje konkretne umiejętności. Nasza gospodarka nie ma takich potrzeb, aby wchłonąć tak ogromną liczbę absolwentów, jaka co roku opuszcza mury uczelni.

Obecnie, przedsiębiorcy coraz intensywniej poszukują absolwentów posiadających praktyczne umiejętności, gotowych do natychmiastowego rozpoczęcia efektywnej pracy. W obrębie pewnych dziedzin po prostu brakuje specjalistów, którzy działaliby zarówno kreatywnie, jak i profesjonalnie. 

Czy nadal studia są jedyną drogą zdobycia zawodu, który gwarantuje sukces na rynku pracy?

- Niestety wykształcenie wyższe nie gwarantuje już pewnej pracy. Największy wpływ na tę sytuację ma brak przygotowania młodych ludzi do funkcjonowania na rynku pracy oraz niewłaściwy wybór kierunku kształcenia. Z perspektywy rynku pracy warto przy wyborze szkoły rozważyć szkolnictwo zawodowe, zarówno na poziomie zasadniczych szkół zawodowych, techników jak i szkół policealnych. Wielu absolwentów tego typu szkół ma większe szanse znaleźć pracę w wyuczonym zawodzie niż absolwenci studiów.

Ciekawą alternatywą wobec liceów ogólnokształcących są technika - nie zamykają absolwentom drogi na studia wyższe, a jednocześnie pozwalają zdobyć poszukiwany na rynku pracy zawód. Wiele techników gwarantuje wysoki poziom nauczania przedmiotów ogólnokształcących, jak i przygotowania zawodowego. 

A jeśli jestem osobą dorosłą i w moim zawodzie nie ma ofert pracy? Co zrobić? Podjąć pracę jako niewykwalifikowany pracownik czy przekwalifikować się?

- Dla osób dorosłych ciekawą propozycją mogą być szkoły policealne, w których można zdobyć atrakcyjny zawód już w rok. Niestety wprowadzona reforma szkolnictwa zawodowego zlikwidowała zarówno zasadnicze szkoły zawodowego oraz technika dla dorosłych, przez co szkoła policealna jest jedyną szansą na zawód dla osób dorosłych wybierających szkołę. Inną możliwością zdobycia zawodu są kwalifikacyjne kursy zawodowe. Są one szczególnie atrakcyjne dla osób pracujących już w branży i posiadających pewną wiedzę i umiejętności.

Czy pracodawcy nadal poszukują tylko młodych pracowników? A osoby starsze są bez szans na rynku pracy?

- Ten trend się zmienia, ponieważ osoby starsze mają swoje atuty: większe doświadczenie zawodowe oraz często silniejszą motywację do pracy, przez co są stabilniejszymi pracownikami. Szczególnie teraz, gdy wydłużono wiek emerytalny do 67 roku życia oraz nadchodzący niż demograficzny sprawia, że osoby starsze będą bardzo poszukiwane na rynku pracy – oczywiście z odpowiednimi kwalifikacjami. Warto reagować na ciągłe zmiany poprzez inwestycje w siebie – elastyczność i otwartość na zmiany to kluczowe sprawy dla każdego.

Absolwenci w jakich zawodach mają największe szanse u przyszłych pracodawców?

- Pracę można znaleźć w każdym zawodzie, ale są branże, które dynamicznie się rozwijają. Niedocenioną grupą odbiorców usług są osoby starsze, tym bardziej, że często to zamożny klient – dla nich muszą się pojawić nowe usługi – na pewno będzie rosło zapotrzebowanie na zawody medyczne i związane z opieką nad osobami starszymi. Oczywiście od lat niesłabnący popyt na pracowników występuje w branży IT oraz usług dla ludności.  (AZ)

 

* Jacek Kulik - Wiceprezesem Wielkopolskiego Związku Pracodawców  LEWIATAN, ekspert w dziedzinie edukacji w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego.


Godło RP