Artykuły

(Efektywna) nauka wychodzi na zdrowie  

Obiegowa opinia głosi, że zdobycie atrakcyjnego zawodu wymaga kontynuowania nauki na studiach wyższych i poświęcenia kilku lat na rozwój kariery zawodowej. W rzeczywistości, zdobycie wiedzy która umożliwi podjęcie dobrze płatnej pracy na całym świecie, może trwać nawet o połowę krócej.

Czytaj więcej

Kierunek właściwych wyborów  

Koniec nauki w szkole średniej jest czasem poważnych decyzji - z reguły właśnie wtedy kształtuje się wizja kierunku własnej kariery zawodowej.

Czytaj więcej

Bezcenne kwalifikacje  

Planowane wejście w życie Ustawy o niektórych zawodach medycznych od wielu miesięcy wzbudza kontrowersje, zarówno wśród przedstawicieli środowiska, jak i pacjentów.

Czytaj więcej

Kwalifikacje coraz ważniejsze  

Zmiana przepisów prawnych spowoduje, że w zawodach asystentki stomatologicznej, technika dentystycznego i higienistki stomatologicznej uzyskanie stosownych uprawnień, potwierdzo-nych dyplomem, będzie niezbędne do wykonywania swojej profesji.

Czytaj więcej

Godło RP