Artykuły

Powrót do listy

Nauka w szkole policealnej uzupełnieniem wiedzy zdobytej na studiach!  

Niektórych studentów i absolwentów może spotkać przykra niespodzianka, kiedy przyjdzie do szukania pracy. Zdarza się, że ukończenie studiów wyższych nie jest równoznaczne z posiadaniem uprawnień do wykonywania wyuczonego zawodu (!) Pomimo ostatnich zmian w prawie w wielu zawodach do podjęcia pracy niezbędne jest posiadanie stosownych uprawnień. Pokrzywdzeni przez to bywają absolwenci uczelni, które nie zmodyfikowały w porę programów nauczania. W takim wypadku, by podjąć pracę, dyplom uczelni nie wystarcza.

Mam wyuczony zawód, ale nie mogę go wykonywać

Zdarza się, że absolwenci nie mogą pracować w wyuczonych zawodach, ponieważ program nauczania bywa wadliwie skonstruowany (m.in. za mała liczba zajęć praktycznych). Sam tytuł naukowy może nie wystarczyć, aby podjąć pracę w zawodzie lub móc wykonywać ją w pełni. Zdarza się także, że program studiów nie uwzględnia rzeczywistych wymagań pracodawców i zatrudnienie absolwenta jest po prostu nieopłacalne.

Rozwiązanie? Nauka dla zawodu

„Plan naprawczy” dla kariery jest prosty - zdobycie zawodu w szkole policealnej. Główne korzyści są dwie: prawo do uprawiania zawodu jest gwarantowane (po zdaniu egzaminu państwowego i zdobyciu tytułu technika), ponadto czas poświęcony na naukę i praktykę będzie krótszy niż w przypadku studiów. Jedna z największych w Polsce sieci szkół policealnych, TEB Edukacja, posiada ofertę dla tych, którym studia wyższe nie gwarantują pełnej elastyczności w zdobywaniu pracy w zawodzie. Przykładowe zawody to m.in.: Opiekun medyczny (dla osób, które po ukończeniu nauki chciałby znaleźć dobrze płatną pracę za granicą), Asystentka  stomatologiczna (zawód dla studentów, którzy chcieliby związać swoją przyszłość z branżą stomatologiczną), Technik masażysta (interesujący dla absolwentów fizjoterapii), Instruktor fitness (szybki sposób na zdobycie uprawnień związanych z prowadzeniem zajęć fitness), Technik informatyk (zapewnia pewne zatrudnienie w firmach, które posiadają własne działy IT) oraz Technik administracji (znakomite uzupełnienie wiedzy prawnej i finansowej). W niektórych wypadkach wystarczy zaledwie rok, by zdobyć nowy zawód i „skompletować” uprawnienia do jego wykonywania lub poszerzyć kwalifikacje. Dzięki szkole TEB Edukacja ci, którzy chcą się dobrze przygotować do pracy zawodowej, zyskują dobre narzędzie do realizacji tego celu.


Godło RP