Artykuły

Powrót do listy

Kierunek właściwych wyborów  

Koniec nauki w szkole średniej jest czasem poważnych decyzji - z reguły właśnie wtedy kształtuje się wizja kierunku własnej kariery zawodowej. Wybór ścieżki edukacyjnej ma wówczas decydujące znaczenie, gdyż przesądza na lata o tym, w jakich branżach i zawodach absolwent będzie mógł ubiegać się o pracę. Warto przemyśleć wcześniej wszystkie aspekty tej decyzji, zadając sobie podstawowe pytania, np.: 

Nieoczekiwanym problemem na drodze realizacji tej szczytnej idei okazało się być sprecyzowanie zakresu oczekiwań zarówno wobec kandydatów na stanowiska związane z ochroną zdrowia, jak i wieloletnich praktyków.

Kiedy zacząć?

Najbardziej rozpowszechniony model rozwoju kariery zakłada podjęcie "poważnej" pracy dopiero po zdobyciu dyplomu wyższej uczelni, co zajmuje - w zależności od wybranego kierunku i ambicji studenta - od 3 do 7 lat. To bardzo długi okres czasu, co czyni takie rozwiązanie bardzo ryzykownym. Należy pamiętać, że rynek pracy zmienia się bardzo dynamicznie, więc zawody które dziś gwarantują wysokie zarobki, po ukończeniu studiów mogą już być znacznie mniej atrakcyjne. Na początku lat 90 bardzo modnym kierunkiem było zarządzanie, niestety dla studentów tej specjalności rynek bardzo szybko nasycił się specjalistami, przez co już po kilku latach absolwenci tego kierunku mieli olbrzymie problemy ze znalezieniem pracy w zawodzie. Warto także pamiętać, że potencjalni pracodawcy nie oczekują wyłącznie sporych zasobów wiedzy - istotna jest dla nich przede wszystkim praktyka, o której zdobycie jest w trakcie studiów bardzo trudno. W efekcie często zdarza się, że jeszcze kilka lat po ukończeniu studiów absolwent jest zmuszony pracować za niskie stawki, niekiedy także w zawodach niezgodnych z jego wyborem kariery. Czas studiów może więc okazać się w dużej mierze stracony. Warto zatem skorzystać z oferty edukacyjnej, która umożliwi zdobycie kwalifikacji i praktyki zawodowej w znacznie krótszym czasie - szkoły policealne przygotowują do objęcia wymarzonej profesji już w ciągu roku lub dwóch lat.

Na jaki kierunek postawić?

Dobry kierunek nauczania to taki, który gwarantuje wysokie i stałe zarobki. W krajach rozwiniętych niezmienną zasadą jest, że największe zyski osiąga się świadcząc usługi dla innych ludzi. Trend ten nasila się także w Polsce. Szkoły policealne nie tylko przygotowują do podjęcia pracy na doskonale płatnych posadach, ale także uczą samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej. Dzięki temu, absolwent takich placówek może rozpocząć pracę w zawodzie bez konieczności długotrwałych negocjacji z pracodawcami, łatwiej też przyjdzie mu przekwalifikowanie się. Oferta edukacyjna szkół policealnych jest tworzona i dynamicznie zmieniana w oparciu o aktualne rankingi popularnych i dochodowych zawodów oraz trendy gospodarcze. Bogacenie się społeczeństwa wiąże się ze wzrostem dochodów w branży usługowej - zamożni obywatele są w stanie hojnie wynagrodzić "swojego" masażystę, fryzjerkę, kosmetyczkę, zapłacić za opiekę medyczną, itd. Jednocześnie zamożne firmy są bardziej skłonne płacić tym usługodawcom, którzy są najlepsi, a niekoniecznie najtańsi. Warto więc, wybierając swoją ścieżkę edukacyjną, sprawdzić zawczasu na jakie zarobki można liczyć w określonej branży i czy na przestrzeni lat ten trend się nie zmieni. Dobra szkoła policealna jest w stanie udostępnić takie dane i analizy "od ręki".

Czego oczekiwać?

Dobra placówka oświatowa oferuje zdobycie cennej wiedzy, kwalifikacji i praktyki zawodowej. Tym, co przesądza o jej wartości, są kompetencje kadry i jakość sprzętu. W odróżnieniu od większości szkół wyższych, w szkołach policealnych wykładowcami są ludzie o bogatym doświadczeniu, nierzadko wciąż aktywni w zawodzie. Dzięki temu, poza wiedzą "książkową" są w stanie dzielić się także cennymi przykładami "z życia", pomagają lepiej zrozumieć złożone mechanizmy, rządzące danym rynkiem. Osiągnięcia przedsiębiorstw, które tworzyli lub w których pracowali, wysoka reputacja w branży i liczne sukcesy są gwarantem świeżości przekazywanej przez nich wiedzy. W szkołach policealnych o bogatej tradycji, jak np. w placówkach sieci TEB Edukacja, stałym zwyczajem jest, że to właśnie tacy wykładowcy decydują o używanym podczas praktyk sprzęcie i wielu innych istotnych szczegółach, dzięki czemu słuchacze nabywają rzeczywistego przygotowania do zawodu, a nie suchej teorii. Zajęcia bardziej przypominają szkolenia techniczno-biznesowe niż wykłady, prowadzone w formie monologu, wciąż popularne.

Kogo wybrać?

Wybór odpowiedniej szkoły nie jest łatwy, dlatego warto wnikliwie analizować oferty pod kątem rzeczywistych korzyści, oferowanych przez placówki. TEB Edukacja, poza wysokim poziomem nauczania oferuje także korzystne warunki finansowe - część kierunków jest bezpłatna (!), na większości można liczyć na atrakcyjne promocje, zniżki, niezmienną wysokość czesnego oraz wysokie stypendia. Szkoły sieci są obecne w całej Polsce, nie ma więc przesady w twierdzeniu, że słuchacz ma do nich blisko, niezależnie od miejsca zamieszkania. Oferta edukacyjna jest co roku aktualizowana, aby kształcić w kierunkach, zapewniających wysokie dochody. Nauka jest możliwa w trzech trybach, co ułatwia jej pogodzenie z życiem prywatnym i innymi obowiązkami. Każdy słuchacz ma możliwość odbycia praktyk zawodowych lub podjęcia pracy w zawodzie, dzięki intensywnym kontaktom Biura Karier z pracodawcami. Absolwenci TEB Edukacja nie mają problemów z podejmowaniem pracy, ani osiąganiem wysokich zarobków - to najlepsza rekomendacja oferty szkół i jakości nauczania. Decydując o swoim rozwoju, kieruj się rachunkiem potencjalnych korzyści - wybierz naukę w szkołach TEB Edukacja.

TB


Godło RP