Artykuły

Powrót do listy

Bezcenne kwalifikacje  

Planowane wejście w życie Ustawy o niektórych zawodach medycznych od wielu miesięcy wzbudza kontrowersje, zarówno wśród przedstawicieli środowiska, jak i pacjentów. Główną intencją ustawodawcy jest spowodowanie, aby osoby bez stosownych kwalifikacji nie mogły pracować na rzecz poprawy zdrowia innych. 

Nieoczekiwanym problemem na drodze realizacji tej szczytnej idei okazało się być sprecyzowanie zakresu oczekiwań zarówno wobec kandydatów na stanowiska związane z ochroną zdrowia, jak i wieloletnich praktyków.

Dyplom - przepustka do zawodu

W świetle proponowanych zapisów ustawy, dostęp do zawodów medycznych będą miały wyłącznie osoby, które ukończą stosowne studia kierunkowe lub policealną szkołę na właściwym kierunku. Oznacza to, że dla wielu osób, które pracują dziś w branży medycznej, może zabraknąć miejsca na rynku pracy - nie będą mogły dalej wykonywać swojego zawodu. Sytuacja jest szczególnie ciężka dla przedstawicieli profesji, takich jak: opiekun medyczny, technik masażysta, dietetyk, masażysta. W tych popularnych zawodach różnice w wykształceniu i doświadczeniu zawodowym są bowiem największe - do niedawna mógł je wykonywać w zasadzie każdy. Po wejściu w życie ustawy, brak dyplomu stosownej szkoły będzie uniemożliwiał wykonywanie zawodu. Ustawodawca przewidział co prawda możliwość "nadrobienia" braków w wykształceniu poprzez praktykę zawodową, niemniej jednak jest to wyjście bardzo ryzykowne, obwarowane wieloma prawnymi barierami i arbitralnymi osądami. Nie będą mogły z tego rozwiązania korzystać osoby zatrudnione na niepełnym etacie, pozostałe zaś będą musiały liczyć na przychylność specjalnej komisji, która będzie podejmować decyzję na podstawie niesprecyzowanych do dziś kryteriów. Wydaje się więc oczywiste, że dyplom odpowiedniej szkoły policealnej stanie się najszybszym i najłatwiejszym środkiem dostępu do wymarzonego zawodu.

Skutki profesjonalizacji

Do momentu wejścia w życie ustawy, rynek usług medycznych będzie stale się rozwijał. W późniejszym etapie, kiedy tysiące osób bez stosownego dyplomu będzie musiało zmienić zawód, popyt na tego typu usługi będzie znacznie przewyższał możliwości dostępnych profesjonalistów. Nieuchronny jest więc wzrost zarobków w branży, co znacznie zwiększa atrakcyjność tej ścieżki kariery. Istotne wydaje się więc, aby naukę rozpocząć jak najwcześniej - im bliżej wejścia w życie ustawy, tym wyższych opłat można się spodziewać. Informacja ta ma niebagatelne znaczenie zarówno dla kandydatów do wykonywania zawodów medycznych, osób aktualnie zatrudnionych, jak i ich pracodawców - ustawa nie precyzuje, kto będzie ponosił koszty koniecznej do ich wykonywania edukacji.

Komu zaufać?

Decydując się na podjęcie lub kontynuowanie pracy w atrakcyjnym sektorze usług medycznych, warto powierzyć los swojej kariery profesjonalnym placówkom. Oferta niepublicznych szkół policealnych wydaje się być najlepsza - umożliwia nabycie stosownych kwalifikacji w najkrótszym czasie (rok lub dwa lata), jednocześnie przewyższając szkoły publiczne i uczelnie jakością sprzętu oraz dopasowaniem programu nauczania do dynamicznie zmieniających się realiów rynkowych. Na szczególne wyróżnienie zasługuje oferta sieci szkół policealnych TEB Edukacja. Bogate tradycje, wykwalifikowana kadra pedagogiczna oraz rozbudowana oferta atrakcyjnych rynkowo kierunków są gwarantem najwyższej klasy nauczania. Ogólnopolski zasięg sieci znacznie ułatwia uczestnictwo w zajęciach, jak i odbywanie praktyk zawodowych. Decydując się na rozpoczęcie lub kontynuację kariery w sektorze usług medycznych, warto stawiać na rzetelnego, profesjonalnego partnera. Szkoły sieci TEB Edukacja są w pełni przygotowane do kształcenia kandydatów w sposób gwarantujący im podjęcie i wykonywanie z sukcesami pracy w wymarzonych zawodach - planując swoją przyszłość, warto powierzyć im swój rozwój zawodowy.

TB


Godło RP