Technik geodeta
liczba semestrów: 8
tryb dzienny - sprawdź wybierając miasto
Oddział: Racibórz

Pobierz informacje o kierunku

Technik geodeta to zawód związany z budownictwem i inwestycjami – dziedzinami o ogromnym potencjale rozwojowym i dużych możliwościach na rynku pracy!

Możesz zdobyć państwowy dyplom technika!

Wykonywanie map, pomiarów w terenie, opracowań geodezyjnych i kartograficznych – to tylko niektóre z zadań zawodowych, które wykonuje technik geodeta. Nie grozi Ci nuda, ponieważ część pracy wykonujesz w terenie, a część w biurze! Zatem: technik geodeta to świetny zawód dla osób, które nie potrafią usiedzieć w miejscu; a ponadto są precyzyjne, lubią liczyć, mierzyć, mają wysokorozwiniętą wyobraźnię przestrzenną i zainteresowania techniczne. Absolwent tego kierunku może być zatrudniony w ośrodkach dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, w organach administracji samorządowej i pozarządowej, a także może prowadzić własną działalność świadczącą usługi geodezyjne.

Zdobędziesz praktyczne umiejętności i szeroką wiedzę w zakresie:

  • przeprowadzania wywiadów geodezyjnych w terenie
  • wykonywania pomiarów geodezyjnych
  • opracowywania map i profili terenu
  • tworzenia planów przestrzennego zagospodarowania terenu
  • wykonywania rozgraniczeń, podziałów, scalania i wywłaszczania nieruchomości
  • prowadzenia ewidencji gruntów i budynków
  • sporządzania kosztorysów prac geodezyjnych
  • prowadzenia dokumentacji technicznej i rozliczeniowej wykonanych prac

 

Wybierz szkołę dla siebie:

Zapytaj o kierunek Zapisz się online

Pokrewne zawody:


Godło RP