TEB Toruń

Technikum - Toruń

 

POBIERZ PODANIE >>

POBIERZ HARMONOGRAM >>

 

Technikum TEB Edukacja Oddział Toruń proponuje wszystkim gimnazjalistom stojącym przed wyborem szkoły średnie naukę na przyszłościowych kierunkach zawodowych. Kończąc naszą średnią szkołę techniczną posiadasz nie tylko wykształcenie średnie i maturę, ale także konkretny zawód w ręku, dzięki czemu możesz szybko stać się niezależny finansowo.

Po technikum młodzi ludzie są  przygotowany zarówno do podjęcia dalszych kroków na ścieżce zawodowej jak i edukacyjnej. Otworem stoją przed nimi uczelnie wyższe a potencjalni pracodawcy postrzegają ich jako cennych kandydatów do pracy. Wśród proponowanych przez nas specjalizacji można znaleźć między innymi hotelarstwo, logistykę, fryzjerstwo, weterynarię czy architekturę krajobrazu.Specjaliści w takich dziedzinach są zawsze poszukiwani na rynku pracy szczególnie teraz kiedy tak wielu młodych ludzi ma wykształcenie ogólne a tak niewielu konkretne kwalifikacje zawodowe.

Czteroletnia nauka w technikum w Toruniu przewiduje realizowanie programu szkoły średniej (tak jak to ma miejsce w liceum) równolegle ze szkoleniem zawodowym. Na koniec każdy uczeń podchodzi nie tylko do matury, ale również do egzaminu praktycznego, a po potwierdzeniu wszystkich niezbędnych umiejętności otrzymuje państwowy dyplom technika.

Szkoła dysponuje nowoczesnym sprzętem i pomocami edukacyjnymi, a nauka odbywa się w świetnie przygotowanych do zajęć praktycznych i teoretycznych salach lekcyjnych. Zdobywanie wiedzy w takich warunkach jest nie tylko przyjemne, ale przede wszystkim skuteczne. Tym bardziej, że bardzo duża ilość zajęć to warsztaty praktyczne.

Technikum w Toruniu organizuje także dla swoich uczniów liczne zajęcia fakultatywne, dzięki którym mogą oni poszerzać swoją wiedzę i zainteresowania oraz zdobywać nowe umiejętności. Nauczyciele, którzy wykładają w naszej szkole to profesjonaliści, którzy dokładają wszelkich starań aby nauka odbywała się w życzliwej i kameralnej atmosferze. Przede wszystkim jednak ich zadaniem jest dopilnowanie, aby mury naszej szkoły opuszczali doskonale wyszkoleni i przygotowani do wykonywania zawodu młodzi ludzie. 

 


Godło RP