TEB Gdańsk

Technikum - Gdańsk

 

POBIERZ PODANIE >>

POBIERZ HARMONOGRAM >>

 

Technikum TEB Oddział Gdańsk to niezwykle przyszłościowa opcja kształcenia dla wszystkich gimnazjalistów, którzy nie są jeszcze pewni jak ma wyglądać ich ścieżka edukacji oraz przyszłe życie zawodowe. Technikum to odpowiednie połączenie teorii z praktyką, które stwarza młodym ludziom wiele możliwości dalszego rozwoju oraz wiele opcji przy wyborze kariery zawodowej. 

Proponujemy czteroletnią naukę, podczas której realizujemy program liceum ogólnokształcącego, przygotowujący do egzaminu maturalnego. Do tego, w ramach zdobywania praktycznych umiejętności i perspektywicznego zawodu, nasze technikum oferuje szeroki wybór wyselekcjonowanych kierunków zawodowych, które umożliwiają uzyskanie specjalizacji w danym zawodzie potwierdzonej państwowym dyplomem technika.

W nowoczesnych pracowniach, przy pomocy profesjonalnego sprzętu nasi uczniowie przez cztery lata nauki stają się fachowcami w wybranych przez siebie dziedzinach takich jak informatyka, hotelarstwo, cyfrowe procesy techniczne, architektura krajobrazu czy logistyka. Kadra nauczycielska w technikum w Gdańsku to nie tylko wykwalifikowani i otwarci pedagodzy, ale także pełni pasji i zaangażowania ludzie, potrafiący przekazywać swoją wiedzę w sposób ciekawy i przystępny. Wybór nauki w technikum w Gdańsku to inwestycja w przyszłość.

Młodzi ludzie po ukończeniu naszej szkoły stają się bardzo atrakcyjni z punktu widzenia potencjalnych pracodawców. Posiadają w ręku fach, nie trzeba ich dodatkowo szkolić a fakt, że zdobywali również wiedzę ogólną pozwala sądzić, że są to ludzie otwarci na dalszą naukę i na dynamiczny rozwój kariery. Warto ich zatrudnić i w nich inwestować.

Warto mieć na względzie, że technikum pozwala zdobyć szereg umiejętności, które są wspólne dla różnych profesji, dzięki czemu absolwenci nie są przywiązani do wykonywania tego samego zawodu przez całe życie i mogą się łatwo przekwalifikować.

 


Godło RP